Βέλτιστη αντιμετώπιση Επιδημιών με Μαθηματικές Μεθόδους - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

Βέλτιστη αντιμετώπιση Επιδημιών με Μαθηματικές Μεθόδους

Στο ακαδημαϊκό  αποθετήριο Πυξίδα του ΟΠΑ αναρτήθηκε η εργασία του ομότιμου καθηγητή και τ. προέδρου της ΕΔΕ Βαγγέλη Μαγείρου για τις Βέλτιστες Στρατηγικές Αντιμετώπισης Επιδημιών - Optimal Responses to an Infectious Disease - βλέπε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7850

Η προσέγγιση δεν έχει πολλά μαθηματικά προαπαιτούμενα καθώς χρησιμοποιεί τεχνικές δυναμικής βελτιστοποίησης και πρακτικής επίλυσης διαφορικών εξισώσεων που καλύπτονται στο Μεταπτυχιακό. 

Η υλοποίηση έγινε με στοιχειώδη τρόπο σε φύλλο λογισμικου.

Τυχόν ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν λεπτομέρειες με μήνυμα στον συγγραφέα.