ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3ΗΣ ΚΑΙ 4ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-20 - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3ΗΣ ΚΑΙ 4ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-20

Το Πρόγραμμα Εξετάσεων της 3ης και της 4ης Διδακτικής Περιόδου για το ακαδ. έτος 2019-20 έχει ως εξής:

Πρόγραμμα Εξετάσεων 4ης Διδακτικής Περιόδου  

Τετάρτη 10/6, 7.00-9.00 μ.μ.,  Σύγχρονη Θεσμική Επένδυση, Γ. Δότσης, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 29, 2ος όροφος.

Πέμπτη 11/6, 7.00-9.00 μ.μ.  Αναλογιστικά Μαθηματικά - Θεωρία Κινδύνου, Δ. Χελιώτης, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 29, 2ος όροφος.

Παρασκευή 12/6, 7.00-9.00 μ.μ. Ειδικά Θέματα Στοχαστικών Ανελίξεων, Ι. Εμμανουήλ, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 29, 2ος όροφος.

Σάββατο 13/6, 11.00 - 13.00   Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής, Εφοδιαστικής και Υπηρεσιών Ι, Α. Μπουρνέτας,  Μαθηματικό Τμήμα, ΕΚΠΑ, Εργαστήριο Α, 3ος όροφος.

Τετάρτη 17/6, Προβλέψεις, Λ. Μελιγκοτσίδου, Εξέταση με εργασία. 

Πρόγραμμα Εξετάσεων 3ης Διδακτικής Περιόδου    

Δευτέρα 22/6, 3.00-10.00 μ.μ. Επιχειρησιακή Έρευνα- Στοχαστικά Υποδειγματα, Σ. Τρέβεζας, Προφορική Εξέταση.  

Τρίτη 23/6, Οικονομετρία, Λ. Μελιγκοτσίδου, Εξέταση με εργασία.

Τετάρτη 24/6, 3.00-10.00 μ.μ., Μαθηματική Ανάλυση Δικαιωμάτων, Θ. Πουφινάς, Εξέταση με εργασία - Προφορική Παρουσίαση.

Πέμπτη 25/6, 7.00-9.00 μ.μ.,  Αναλογιστικά Μαθηματικά - Ασφάλειες Ζωής, Δ. Χελιώτης,  Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 29, 2ος όροφος.

Παρασκευή 26/6, 7.00-9.00μ.μ.  Στοχαστικές Ανελίξεις, Ι. Εμμανουήλ,  Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 29, 2ος όροφος.