ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 5ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-20 - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 5ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-20

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας της 5ης Διδακτικής Περιόδου έχει ως εξής:

Προχωρημένη Μαθηματική Ανάλυση Δικαιωμάτων, Ι. Λεβεντίδης, 18.00- 21.00: Δευτέρα 29/6,  Δευτέρα 6/7, Δευτέρα 13/7, Τρίτη 14/7,  Δευτέρα 20/7, Τρίτη 21/7.  
Πληροφοριακά Συστήματα Συναλλαγών, Π. Βασσάλος, 18.00- 21.00: Τρίτη 30/6, Πέμπτη 2/7, Τρίτη 7/7, Πέμπτη 9/7 Πέμπτη 16/7 Πέμπτη 23/7.

Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής, Εφοδιαστικής και Υπηρεσιών ΙΙ, Ι. Δημητρακόπουλος, 18.00-21.00: Τετάρτη 1/7, Παρασκευή 3/7, Τετάρτη 8/7, Παρασκευή 10/7 Τετάρτη 15/7, Τετάρτη 22/7. 

Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν με τεχνικές εξ'αποστάσεως διδασκαλίας. Θα ενημερωθείτε σχετικά με email από τους διδάσκοντες.

Οι εξετάσεις της περιόδου θα πραγματοποιηθούν την εβδομάδα 27-31/7.