ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 5ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-20 - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 5ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-20

Το Πρόγραμμα Εξετάσεων της 5ης Διδακτικής Περιόδου έχει ως εξής:

Δευτέρα 27/7 7.00-9.00μ.μ.  Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής, Εφοδιαστικής και Υπηρεσιών ΙΙ, Ι. Δημητρακόπουλος, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 29, 2ος όροφος.  

Τετάρτη 29/7 7.00-9.00μ.μ, Προχωρημένη Μαθηματική Ανάλυση Δικαιωμάτων, Ι.  Λεβεντίδης, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 29, 2ος όροφος.  

Παρασκευή 31/7 6.00-9.00μ.μ. Πληροφοριακά Συστήματα Συναλλαγών, Π. Βασσάλος, - Εξ' αποστάσεως προφορική εξέταση μεσω πλατφόρμας.