ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 5ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-21 - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 5ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-21

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας της 5ης Διδακτικής Περιόδου έχει ως εξής:

Προχωρημένη Μαθηματική Ανάλυση Δικαιωμάτων, Ι. Λεβεντίδης, 18.00- 21.00: Δευτέρα 14/6,  Πέμπτη 24/6, Δευτέρα 28/6, Παρασκευή 2/7, 
 Δευτέρα 5/7, Πέμπτη 8/7.  

Πληροφοριακά Συστήματα Συναλλαγών, Π. Βασσάλος, 18.00- 21.00: Τρίτη 15/6, Πέμπτη 17/6, Τρίτη 22/6, Παρασκευή 25/6,  Τρίτη 29/6Τρίτη 6/7.

Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής, Εφοδιαστικής και Υπηρεσιών ΙΙ, Ι. Δημητρακόπουλος, 18.00-21.00: Τετάρτη 16/6, Παρασκευή 18/6, Τετάρτη 23/6, Τετάρτη 30/6, Πέμπτη 1/7, Τετάρτη 7/7. 

Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν εξ' αποστάσεως. Θα ενημερωθείτε σχετικά με email από τους διδάσκοντες.

Οι εξετάσεις της περιόδου θα πραγματοποιηθούν την εβδομάδα 12/7-16/7. 

Παρακαλούνται οι φοιτητές Μερικής Παρακολούθησης, όπως δηλώσουν τα μαθήματα τα οποία θα παρακολουθήσουν κατά τη 5η Διδακτική Περίοδο με αυστηρή προθεσμία έως και την Πέμπτη 10 Ιουνίου, ώστε να καταρτισθούν έγκαιρα οι λίστες που θα αποσταλούν στους διδάσκοντες των μαθημάτων για να οργανώσουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία.