ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 5ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-21 - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 5ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-21

Το πρόγραμμα εξετάσεων της 5ης Διδακτικής Περιόδου έχει ως εξής:

Δευτέρα 12/7, 6.00-9.00μ.μ., Προχωρημένη Μαθηματική Ανάλυση Δικαιωμάτων, Ι.  Λεβεντίδης, Εξ' αποστάσεως εξέταση μεσω πλατφόρμας.

Τετάρτη 14/7, 6.00-9.00μ.μ, Πληροφοριακά Συστήματα Συναλλαγών, Π. Βασσαλος - Εξ' αποστάσεως εξέταση μεσω πλατφόρμας.

Δευτέρα 19/7, 6.30-9.00μ.μ. Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής, Εφοδιαστικής και Υπηρεσιών ΙΙ, Ι. Δημητρακόπουλος- Εξ' αποστάσεως εξέταση μεσω πλατφόρμας.