ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 6ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-21 - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 6ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-21

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας για την 6η περίοδο έχει ως εξής: 

Δευτέρα 6-9μ.μ. Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής, Εφοδιαστικής  και Υπηρεσιών ΙΙΙ, Μ. Καραλιοπούλου. Έναρξη  13/9.

Δευτέρα 6-9μ.μ. Σεμινάριο Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αναλυση Δεδομένων), Π. Βασσάλος. Έναρξη  13/9.

Τρίτη 6-9μ.μ. Ανταγωνιστική Ανάλυση: Παίγνια και Διαπραγματεύσεις, Ε. ΜαγείρουΈναρξη 14/9. 

Τετάρτη 15/9 και 22/9, 6-9μ.μ. Μαθηματικά Υποδείγματα Εμποριολογίας (Marketing), Ε. Μαγείρου

Τετάρτη 29/9, 6/10, 13/10 και 20/10, 6-9μ.μ. Μαθηματικά Υποδείγματα Εμποριολογίας (Marketing), Α. Μπουρνέτας

Πέμπτη 6-9μ.μ. Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας, Ι. Δημητρακόπουλος. Έναρξη  16/9.

Πέμπτη 6-9μ.μ. Σεμινάριο Ποσοτικής Τραπεζικής Διοίκησης, Α. ΛαυρέντζοςΈναρξη  16/9.

Παρασκευή  6-9μ.μ. Σεμινάριο Ποσοτικής Χρηματοοικονομικής Γ. Δότσης - Δ. Καινούργιος. Έναρξη  17/9.

Παρασκευή 6-9μ.μ. Ειδικά Θέματα Μαθηματικών Μεθόδων στη Διοίκηση, Κ. ΚυριακόπουλοςΈναρξη  17/9.