ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-21 - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-21

Το πρόγραμμα εξετάσεων για την 1η Διδακτική Περίοδο είναι το εξής:

Δευτέρα 10/1/2022, 6.00-9.00 μ.μ., Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστική, Α. Μπουρνέτας, Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ, Αίθουσα Γ32.  

Τρίτη 11/1/2022, 6.00-9.00 μ.μ., Ανάλυση Δεδομένων με Python, Π. Βασσάλος,  Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 29, 3ος όροφος. 

Τετάρτη 12/1/2022, 6.00-9.00 μ.μ., Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Γ. Δότσης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ, Ευρυπίδου, 3ος όροφος. 

Πέμπτη 13/1/2022, 6.00-9.00 μ.μ., Αναλογιστικά Μαθηματικά και Διαχείριση Κινδύνου, Μ. Καραλιοπούλου, Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ, Αίθουσα Γ32.    

Παρασκευή 14/12/2022, 6.00-9.00 μ.μ. Επιχειρησιακή Έρευνας, Α. Μάνου, Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ, Αίθουσα Γ32