ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ (2ο μέρος) - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ (2ο μέρος)

Το δεύτερο μέρος των Επαναληπτικών Εξετάσεων έχει ως εξής:

Δευτέρα 10/1/2022, 6.00-9.00 μ.μ., Μαθηματικά Υποδείγματα Εμποριολογίας, Α. Μπουρνέτας, Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ, Αίθουσα Γ32.  

Τρίτη 11/1/2022, 6.00-9.00 μ.μ., Πληροφοριακά Συστήματα, Π. Βασσάλος,  Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 29, 3ος όροφος. 

Πέμπτη 13/1/2022, 6.00-9.00 μ.μ., Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής, Εφοδιαστικής και Υπηρεσιών ΙΙΙ, Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ, Αίθουσα Γ32.    

Παρασκευή 14/1/2022, 6.00-9.00 μ.μ. Επιχειρησιακή Έρευνα - Μαθηματικός Προγραμματισμός, Α. Μάνου, Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ, Αίθουσα Γ32. 

Δευτέρα 17/1/2022, 6.00-9.00 μ.μ., Οικονομετρια, Σ. Δημέλη,  Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 29, 3ος οροφος 

Τετάρτη 19/1/2022  6:00- 9.00 μ.μ., Μαθηματική Ανάλυση Δικαιωμάτων, Θ. Πουφινάς, Τμήμα Μαθηματικών, Αίθουσα Α11.

Δευτέρα 24/1/2022, 6.00-9.00 μ.μ., Ανταγωνιστική Ανάλυση; Παίγνια και Διαπραγματεύσεις, Ε. Μαγείρου,  Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 29, 3ος όροφος.

Τετάρτη 26/1/2022, 6:00- 9.00 μ.μ., Πληροφοριακα Συστήματα Συναλλαγών, Π. Βασσάλος,  Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 29, 1ος όροφος. 

 Τετάρτη 26/1/2022, 6.00-9.00 μ.μ., Λογιστική, Κ. Τούντας,  Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 29, 1ος όροφος.