ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-22 - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-22

Το Πρόγραμμα Εξετάσεων για την 3η Διδακτική Περίοδο έχει ως εξής:

Δευτέρα 25/7, 6.00-9.00 μ.μ., Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας, Γ. Δημητρακόπουλος, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 29, 2ος όροφος.

Δευτέρα 25/7 6.00-9.00 μ.μ.,  Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων, Κ. Κυριακόπουλος, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 29, 4ος όροφος. 

Τρίτη 26/7, 6.00-9.00 μ.μ.,  Στοχαστικά Μοντέλα, Σ. Τρέβεζας, Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ, 3ος όροφος, Αίθουσα Γ32.

Τετάρτη 27/7, 6.00-9.00 μ.μ., Μαθηματικά και Υπολογιστική Χρηματοοικονομική, Θ. Πουφινάς, Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ, Αίθουσα Γ32.