ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η κα. Μαριαλένα Αθανασοπούλου, απόφοιτος του ΜΑΠ, στην θέση Ειδικού Γραμματέα στο Υπουργείο Οικονομικών

Η κα. Αθανασοπούλου έχει αναλάβει την ιδιαίτερα σημαντική θέση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους στο Υπουργείο Οικονομικών https://www.minfin.gr/content.

Έχει σημαντική σταδιοδρομία σε διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς με ειδικότητα στην ανάλυση κινδύνου και την βιωσιμότητα χρέους. Λεπτομερές βιογραφικό της θα βρείτε στον σύνδεσμο https://delphiforum.gr/marialena-athanasopoulou ενώ στον σύνδεσμο https://www.esm.europa.eu/profile/marialena-athanasopoulou αναφέρεται η θέση που κατείχε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και αναφορά στο επιστημονικό της έργο.