ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 3ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-23 - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 3ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-23

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας για την 3η Διδακτική Περίοδο έχει ως εξής:

Δευτέρα 6.00-9.00 μ.μ., Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας, Γ. Δημητρακόπουλος, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 29, 1ος όροφος.

Έναρξη 8/5.

Μάθημα Επιλογής

Δευτέρα 6.00-9.00 μ.μ.,  Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων, Κ. Κυριακόπουλος, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 29, 2ος όροφος ***

Έναρξη 8/5.

Μάθημα Επιλογής

Τρίτη 6.00-9.00 μ.μ.,   Χρηματοοικονομική Τεχνολογία και Mπλοκ Aλυσίδας, Δ. Κουτσουπάκης,  Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ, 3ος όροφος, Αίθουσα Γ31.

 Έναρξη 2/5.

Μάθημα Επιλογής

Τετάρτη 6.00-9.00 μ.μ., Μαθηματικά και Υπολογιστική Χρηματοοικονομική, Θ. Πουφινάς, Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ, Αίθουσα Γ32.

 Έναρξη 3/5.

Υποχρεωτικό Μάθημα.  

Πέμπτη 6.00-9.00 μ.μ., Μηχανική Μάθηση και Τεχνητή νοημοσύνη στην οικονομία και την επιχειρηματικότητα, Δ. Παναγόπουλος, Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ, 3ος όροφος, Αίθουσα Γ32.

Έναρξη 11/5.

Υποχρεωτικό Μάθημα.

Παρασκευή 6.00-9.00 μ.μ., Στοχαστικά Μοντέλα, Σ. Τρέβεζας, Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ, 3ος όροφος, Αίθουσα Γ32.

 Έναρξη 5/5.

Μάθημα Επιλογής

Τα μαθήματα της 3ης Διδακτικής Περιόδου θα ξεκινήσουν στις 2/5 και θα ολοκληρωθούν στις 14/7.

*** To μάθημα Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων θα πραγματοποιηθεί κατ' εξαίρεση, κατά την πρώτη εβδομάδα της διδακτικής περιόδου, την Τρίτη 2/5, ώρα 6.00-9.00 στην Αίθουσα Ευελπίδων 29, 1ος όροφος