ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-24 - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-24

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1ης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Δευτέρα 6.00-9.00 μ.μ., Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστική,  Α. Μπουρνέτας, Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ, Αίθουσα Γ32

Τρίτη 6.00-9.00 μ.μ., Ανάλυση Δεδομένων με Python, Π. Βασσάλος,  Ευελπίδων 29, 2ος όροφος.

Τετάρτη 6.00-9.00 μ.μ., Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Π. Πετρής, Ευελπίδων 29, 2ος όροφος.

Πέμπτη 6.00-9.00 μ.μ., Αναλογιστικά Μαθηματικά και Διαχείριση Κινδύνου,  Σ. Τρεβεζας , Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ, Αίθουσα Γ32.

Παρασκευή 6.00-9.00 μ.μ., Επιχειρησιακή Έρευνα, Α. Μάνου, Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ, Αίθουσα Γ32.

Τα μαθήματα της 1ης διδακτικής περιόδου ξεκινούν στις 2/10 και ολοκληρώνονται στις 15/12/2023.