ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-24 - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-24

Οι εξετάσεις της 1ης διδακτικής περιόδου του ΠΜΣ στα Μαθηματικά της Αγοράς και Παραγωγής θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα 8- 12 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα 2023-24.

Οι εξετάσεις του κάθε μαθήματος θα πραγματοποιηθούν την ημέρα και ώρα διδασκαλίας του μαθήματος, στην αίθουσα στην οποία διδάσκεται το μάθημα σύμφωνα με το Πρόγραμμα Διδασκαλίας της 1ης διδακτικής περιόδου.