• Το Πρόγραμμα Εξετάσεων της 2 ης Διδακτικής Περιόδου έχει ως εξής: Παρασκευή 27/1, 6-9μ.μ., Προχωρημένη Λόγιστική, Σ. Σπηλιώτη, Κτ. Μετ. Σπουδών,...