Ενδεικτικό Πρόγραμμα για Φοιτητές Μερικής Παρακολούθησης προερχόμενους από Οικονομικά, Διοίκηση κ.α. - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

Ενδεικτικό Πρόγραμμα για Φοιτητές Μερικής Παρακολούθησης προερχόμενους από Οικονομικά, Διοίκηση κ.α. Εναλλακτική Πρόταση Ι
Πρώτο έτος Δεύτερο έτος
1η Περίοδος 1η Περίοδος
Επισκόπηση Μαθηματικών Εισαγωγή στην Ποσοτική Ανάλυση Παραγώγων Συμβολαίων
Επισκόπηση Πιθανοτήτων Επιχειρησιακή Έρευνα – Μαθηματικός Προγραμματισμός
Οικονομική και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι  
2η Περίοδος 2η Περίοδος
Οικονομική και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙI Ανάλυση – Πιθανότητες
Διοικητική Χρηματοοικονομική Επιχειρησιακή Ερευνα – Στοχ.Υποδείγματα
Προχωρημένη Λογιστική – Στοιχεία Κοστολόγησης και Ανάλυσης Ισολογισμών  
3η Περίοδος 3η Περίοδος
Οικονομετρία  
Αναλογιστικά Μαθηματικά – Ασφάλειες Ζωής Στοχαστικές Ανελίξεις
Μαθηματική Ανάλυση Δικαιωμάτων Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής, Εφοδιαστικής και Υπηρεσιών Ι
4η Περίοδος 4η Περίοδος
Προβλέψεις Αναλογιστικά Μαθηματικά – Θεωρία Κινδύνου
Σύγχρονη Θεσμική Επένδυση Ειδικά Θέματα Στοχαστικών Ανελίξεων
Πληροφοριακά Συστήματα  
5η Περίοδος 5η Περίοδος
Πληροφοριακά Συστήματα Συναλλαγών Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής, Εφοδιαστικής και Υπηρεσιών ΙI
Σεμινάριο Ποσοτικών Μεθόδων στη Διοίκηση (Θερινό Σχολείο) Προχωρημένη Μαθηματική Ανάλυση Δικαιωμάτων
Σεμινάριο Επιχειρησιακής Έρευνας(Θερινό Σχολείο)  
6η Περίοδος 6η Περίοδος
Μαθηματικά Υποδείγματα Εμποριολογίας ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΟΣΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ανταγωνιστική Ανάλυση : Παίγνια και διαπραγματεύσεις   Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής, Εφοδιαστικής και Υπηρεσιών ΙII Ειδικά Θέματα Μαθηματικών Μεθόδων στην Διοίκηση Σεμινάριο Θεμάτων Στρατηγικών Παραγωγής
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΟΣΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Ερευνας Σεμινάριο Ποσοτικής Χρηματοοικονομικής  
Ειδικά Θέματα Αναλογιστικών Μαθηματικών Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Ερευνας  
     
Ενδεικτικό Πρόγραμμα για Φοιτητές Μερικής Παρακολούθησης προερχόμενους από Οικονομικά, Διοίκηση κ.α. Εναλλακτική Πρόταση ΙΙ
Πρώτο έτος Δεύτερο έτος
1η Περίοδος 1η Περίοδος
Επισκόπηση Μαθηματικών Εισαγωγή στην Ποσοτική Ανάλυση Παραγώγων Συμβολαίων
Επισκόπηση Πιθανοτήτων  
Επιχειρησιακή Έρευνα – Μαθηματικός Προγραμματισμός Οικονομική και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι
2η Περίοδος 2η Περίοδος
Επιχειρησιακή Ερευνα – Στοχ.Υποδείγματα. Δυν. Προγ/σμός Ανάλυση – Πιθανότητες
Διοικητική Χρηματοοικονομική Οικονομική και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙI
Προχωρημένη Λογιστική – Στοιχεία Κοστολόγησης και Ανάλυσης Ισολογισμών  
3η Περίοδος 3η Περίοδος
Οικονομετρία Αναλογιστικά Μαθηματικά – Ασφάλειες Ζωής
Μαθηματική Ανάλυση Δικαιωμάτων Στοχαστικές Ανελίξεις
Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής, Εφοδιαστικής και Υπηρεσιών  
4η Περίοδος 4η Περίοδος
Προβλέψεις Αναλογιστικά Μαθηματικά – Θεωρία Κινδύνου
Σύγχρονη Θεσμική Επένδυση Ειδικά Θέματα Στοχαστικών Ανελίξεων
Πληροφοριακά Συστήματα  
5η Περίοδος 5η Περίοδος
Πληροφοριακά Συστήματα Συναλλαγών Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής, Εφοδιαστικής και Υπηρεσιών ΙI
Σεμινάριο Ερευνητικής Μεθοδολογίας (Θερινό Σχολείο) Προχωρημένη Μαθηματική Ανάλυση Δικαιωμάτων
Σεμινάριο Επιχειρησιακής Έρευνας (Θερινό Σχολείο)  
6η Περίοδος 6η Περίοδος
Μαθηματικά Υποδείγματα Εμποριολογίας ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΟΣΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ανταγωνιστική Ανάλυση : Παίγνια και διαπραγματεύσεις Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής, Εφοδιαστικής και Υπηρεσιών ΙII Σεμινάριο Ποσοτικής Χρηματοοικονομικής Σεμινάριο Ποσοτικής Τραπεζικής Διοίκησης Σεμινάριο Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Ερευνας Ειδικά Θέματα Αναλογιστικών Μαθηματικών Ειδικά Θέματα Μαθηματικών Μεθόδων στην Διοίκηση