Ενδεικτικό Πρόγραμμα για Φοιτητές Μερικής Παρακολούθησης προερχόμενους από Μαθηματικά, Φυσικομαθηματικά κ.α. - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

Ενδεικτικό Πρόγραμμα για Φοιτητές Μερικής Παρακολούθησης προερχόμενους από Μαθηματικά, Φυσικομαθηματικά κ.α.
Πρώτο έτος Δεύτερο έτος
1η Περίοδος 1η Περίοδος
Οικονομική και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Λογιστική
Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική και τα Οικονομικά Μαθηματικά Εισαγωγή στην Ποσοτική Ανάλυση Παραγώγων Συμβολαίων
Επιχειρησιακή Έρευνα – Μαθηματικός Προγραμματισμός  
2η Περίοδος 2η Περίοδος
Οικονομική και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙI Προχωρημένη Λογιστική – Στοιχεία Κοστολόγησης και Ανάλυσης Ισολογισμών
Διοικητική Χρηματοοικονομική Ανάλυση – Πιθανότητες
Επιχειρησιακή Ερευνα – Στοχ.Υποδείγματα  
3η Περίοδος 3η Περίοδος
Οικονομετρία Μαθηματική Ανάλυση Δικαιωμάτων
Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής, Εφοδιαστικής και Υπηρεσιών Ι Στοχαστικές Ανελίξεις
Αναλογιστικά Μαθηματικά – Ασφάλειες Ζωής  
4η Περίοδος 4η Περίοδος
Προβλέψεις Πληροφοριακά Συστήματα
Σύγχρονη Θεσμική Επένδυση Ειδικά Θέματα Στοχαστικών Ανελίξεων
Αναλογιστικά Μαθηματικά – Θεωρία Κινδύνου  
5η Περίοδος 5η Περίοδος
Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής, Εφοδιαστικής και Υπηρεσιών ΙI Πληροφοριακά Συστήματα Συναλλαγών
Σεμινάριο Ποσοτικών Μεθόδων στη Διοίκηση (Θερινό Σχολείο) Προχωρημένη Μαθηματική Ανάλυση Δικαιωμάτων
Σεμινάριο Επιχειρησιακής Έρευνας (Θερινό Σχολείο)  
6η Περίοδος 6η Περίοδος
Ανταγωνιστική Ανάλυση : Παίγνια και διαπραγματεύσεις   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΟΣΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μαθηματικά Υποδείγματα Εμποριολογίας Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής, Εφοδιαστικής και Υπηρεσιών ΙII Σεμινάριο Ποσοτικής Χρηματοοικονομικής Σεμινάριο Ποσοτικής Τραπεζικής Διοίκησης Σεμινάριο Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Ερευνας Ειδικά Θέματα Αναλογιστικών Μαθηματικών Ειδικά Θέματα Μαθηματικών Μεθόδων στην Διοίκηση