Επαγγελματικά - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

Επαγγελματικά

Η επαγγελματική εξέλιξη των περισσοτέρων αποφοίτων του προγράμματος, στη σχεδόν εικοσαετή λειτουργία του, ήταν κάτι παραπάνω από ικανοποιητική, όπως τεκμηριώνεται και σε άλλα σημεία του ιστοτόπου αυτού. Το πρόγραμμα αποσκοπεί κυρίως στην προετοιμασία επιστημόνων που θα ακολουθήσουν επαγγελματική σταδιοδρομία στις περιοχές των εφαρμογών των Μαθηματικών στη διοίκηση, την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα – χωρίς όμως να αποκλείει ερευνητικές και ακαδημαϊκές σταδιοδρομίες, όπως αυτές που έχουν ακολουθήσει πολλοί απόφοιτοι που κατέχουν διακεκριμένες πανεπιστημιακές και ερευνητικές θέσεις. Πέρα από τα μαθήματα που προσφέρονται, το πρόγραμμα υποβοηθά την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων με συντονισμένες δράσεις, οι οποίες συνίστανται κυρίως στα εξής:

1. Οι περισσότεροι καθηγητές του προγράμματος είναι σε επαφή με την αγορά εργασίας για εξειδικευμένα στελέχη, γίνονται δέκτες τέτοιων αναζητήσεων και γενικά βοηθούν ενεργά τους αποφοίτους.

2. Επιδιώκεται η διασύνδεση των φοιτητών με τους παλαιότερους αποφοίτους του προγράμματος και τον χώρο της αγοράς εργασίας (networking), μέσω και της διοργάνωσης ενός Θερινού Σχολείου κάθε έτος. Το Θερινό Σχολείο διεξάγεται συνήθως κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Ενδεικτικά, τα τελευταία χρόνια, τα Θερινά Σχολεία έγιναν στο Ναύπλιο, το Ξυλόκαστρο, τη Χαλκίδα και τον Ψαθόπυργο Αχαΐας. Η ατμόσφαιρα που επικρατεί στα Θερινά Σχολεία συνδυάζει την ακαδημαϊκότητα των σεμιναριακών διαλέξεων και των προσκεκλημένων ομιλιών από τη μία πλευρά με τη χαλαρότητα της διαμονής σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο από την άλλη.

3. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας διδακτικής περιόδου, διοργανώνεται ένα σεμινάριο, που αφορά σε πρακτικά θέματα που καλύπτουν την αποτελεσματική και ελκυστική παρουσίαση των αποφοίτων του προγράμματος σε υποψήφιους μελλοντικούς εργοδότες. Τέτοια θέματα αποτελούν, για παράδειγμα, η σύνταξη ενός επαγγελματικού βιογραφικού σημειώματος και η λεπτομερής προετοιμασία για μια συνέντευξη εργασίας. Το σεμινάριο οργανώνεται από εταιρεία που συνεργάζεται με το πρόγραμμα και έχει εξειδίκευση σε θέματα Επικοινωνίας και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

4. Μετά την αποφοίτηση κάθε σειράς φοιτητών συντάσσεται ένας τόμος που αποτελείται από τα βιογραφικά σημειώματα των αποφοίτων της σειράς. Ο τόμος αυτός αποστέλλεται στη συνέχεια σε εργοδότες, οι οποίοι επικοινωνούν για τον σκοπό αυτό με τη διοίκηση και καθηγητές του προγράμματος.