Ακαδημαϊκή Διοίκηση του Προγράμματος - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

Ακαδημαϊκή Διοίκηση του Προγράμματος

Η Διοικητική Αρμοδιότητα για το Πρόγραμμα είναι από το 2003 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από την ίδρυση του μέχρι το 2003 η αρμοδιότητα ήταν στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Υπουργική Απόφαση (διαθέσιμη εδώ) ίδρυσης του Προγράμματος προβλέπει τη δυνατότητα εναλλαγής της Διοίκησης μεταξύ των συμμετεχόντων Τμημάτων ανά τριετία.

Η διοίκηση του Προγράμματος γίνεται από την Ειδική Διαπανεπιστημιακή Επιτροπή (ΕΔΕ) που αποτελείται από εκπροσώπους των Τμημάτων που συμμετέχουν. Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 η ΕΔΕ αποτελείται η ΕΔΕ αποτελείται από τους εξής Καθηγητές των συμμετεχόντων Τμημάτων

ΕΚΠΑ - Τμήμα Μαθηματικών

  • Ιωάννης Εμμανουήλ, Καθηγητής
  • Απόστολος Μπουρνέτας, Καθηγητής
  • Αντώνιος Οικονόμου, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΕΚΠΑ - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

  • Γεώργιος Δότσης,Επίκουρος Καθηγητής
  • Δημήτριος Καινούργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΟΠΑ - Τμήμα Πληροφορικής

  • Σταύρος Τουμπής, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Παρασκευάς Βασσάλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Πρόεδρος της ΕΔΕ είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Παρασκευάς Βασσάλος.

Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών είναι ο Καθηγητής κ. Ιωάννης Εμμανουήλ.

Επιστημονικός Συνεργάτης του Προγράμματος είναι ο αριστούχος απόφοιτος κ. Ιωάννης Δημητρακόπουλος, Διδάκτωρ του Τμήματος Πληροφορικής του Ο.Π.Α.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διευθυντής του Προγράμματος Σπουδών Καθηγητής κ. Ιωάννης Εμμανουήλ, μεταξύ των άλλων ακαδημαϊκών του τίτλων είναι και απόφοιτος του Μεταπτυχιακού αυτού Προγράμματος!