Καθηγητές του Προγράμματος - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής
καθηγητες του προγραμματος

Οι διδάσκοντες των μαθημάτων του Προγράμματος είναι είτε μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων, είτε εξειδικευμένα στελέχη
επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Χελιώτης Δημήτριος
Διδάσκων (Αναπληρωτής Καθηγητής - ΕΚΠΑ - Τμήμα Μαθηματικών)
Βαγγελάτου Ευτυχία
(Επίκουρος Καθηγητής - ΕΚΠΑ - Τμήμα Μαθηματικών)
Βασιλάκης Δημήτριος
(Εξωτερικός Συνεργάτης - Ιδιωτικός Τομέας)


Βασσάλος Παρασκευάς
Διδάσκων, Διευθυντής Σπουδών (Αναπληρωτής Καθηγητής - ΟΠΑ - Τμήμα Πληροφορικής)
Γεωργιάδου Σοφία
(Εξωτερικός Συνεργάτης - Ιδιωτικός Τομέας)
Δημέλη Σοφια
Διδάσκων, Πρόεδρος (Καθηγητής - ΟΠΑ - Τμήμα Πληροφορικής)
Δημητρακόπουλος Ιωάννης
Διδάσκων, Διοικητική Υποστήριξη (Εξωτερικός Συνεργάτης - ΕΚΠΑ)
Δονάτος Γεώργιος
(Ομότιμος Καθηγητής - ΕΚΠΑ - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)
Δότσης Γεώργιος
Διδάσκων, Μέλος Ε.Δ.Ε. (Επίκουρος Καθηγητής - ΕΚΠΑ - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)
Εμμανουήλ Ιωάννης
Διδάσκων, Μέλος Ε.Δ.Ε., Διευθυντής Σπουδών (Καθηγητής - ΕΚΠΑ - Τμήμα Μαθηματικών)
Καινούργιος Δημήτριος
Διδάσκων, Μέλος Ε.Δ.Ε. (Αναπληρωτής Καθηγητής - ΕΚΠΑ - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)
Καραλιοπούλου Μαργαρίτα
(Επιστημονικός Συνεργάτης - ΕΚΠΑ - Τμήμα Μαθηματικών)
Κόλλιας Ηρακλής
Διδάσκων (Εξωτερικός Συνεργάτης - ΕΚΠΑ - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)
Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος
Διδάσκων (Εξωτερικός Συνεργάτης - Ιδιωτικός Τομέας)
Λαυρέντζος Αναστάσιος
Διδάσκων, Σύμβουλος Προγράμματος (Εξωτερικός Συνεργάτης - Ιδιωτικός Τομέας)
Λεβεντίδης Ιωάννης
Διδάσκων (Αναπληρωτής Καθηγητής - ΕΚΠΑ - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)
Λιανός Θεόδωρος
(Ομότιμος Καθηγητής - ΟΠΑ)
Μαγείρου Ευάγγελος
Διδάσκων (Ομότιμος Καθηγητής - ΟΠΑ - Τμήμα Πληροφορικής)
Μάνου Αθανασία
Διδάσκων (Επίκουρος Καθηγητής - ΕΚΠΑ - Τμήμα Μαθηματικών)
http://scholar.uoa.gr/amanou

Μελιγκοτσίδου Λουκία
Διδάσκων (Εξωτερικός Συνεργάτης - ΕΚΠΑ - Τμήμα Μαθηματικών)
Μηλιώτης Παναγιώτης
(Εξωτερικός Συνεργάτης - ΟΠΑ - Τμήμα Διοίκησης Επιστήμης και Τεχνολογίας)
Μπουρίτας Θεόδωρος
Διδάσκων (Εξωτερικός Συνεργάτης - Ιδιωτικός Τομέας)
Μπουρνέτας Απόστολος
Διδάσκων, Μέλος Ε.Δ.Ε. (Καθηγητής - ΕΚΠΑ - Τμήμα Μαθηματικών)
Οικονόμου Μαρία
(Εξωτερικός Συνεργάτης - Ιδιωτικός Τομέας)
Οικονόμου Αντώνιος
Διδάσκων, Μέλος Ε.Δ.Ε. (Καθηγητής - ΕΚΠΑ - Τμήμα Μαθηματικών)
Παπαδάκης Εμμανουήλ
(Εξωτερικός Συνεργάτης - Ιδιωτικός Τομέας)
Παπαιωάννου Σωτήρης
(Εξωτερικός Συνεργάτης - ΟΠΑ)


ΠΕΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Διδάσκων (Εξωτερικός Συνεργάτης - ΕΚΠΑ - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)
https://mba.econ.uoa.gr/%ce%bb%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b4%ce%b1%cf%83%ce%ba%cf%8c%ce%bd%cf%84%cf%89%ce%bd/%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%b9%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%ae%cf%82/

Πουφινάς Θωμάς
Διδάσκων (Λέκτορας - ΔΠΘ - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)
ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Διδάσκων (Εξωτερικός Συνεργάτης - ΕΚΠΑ - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)
Σπηλιώτη Στυλιανή
Διδάσκων (Επίκουρος Καθηγητής - ΟΠΑ - Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων)
Ταρασιδου Αικατερίνη
Βοηθός Διδασκαλίας (Εξωτερικός Συνεργάτης - ΟΠΑ - Τμήμα Πληροφορικής)


Τούντας Κανέλλος
Διδάσκων (Εξωτερικός Συνεργάτης - ΕΚΠΑ - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)
Τρέβεζας Σάμης
Διδάσκων (Λέκτορας - ΕΚΠΑ - Τμήμα Μαθηματικών)