καθηγητες του προγραμματος

Οι διδάσκοντες των μαθημάτων του Προγράμματος είναι είτε μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων, είτε εξειδικευμένα στελέχη
επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Βαγγελάτου Ευτυχία
Διδάσκων (Επίκουρος Καθηγητής - ΕΚΠΑ - Τμήμα Μαθηματικών)
Βασιλάκης Δημήτριος
Διδάσκων (Εξωτερικός Συνεργάτης - Ιδιωτικός Τομέας)


Βασιλείου Ευάγγελος
Βοηθός Διδασκαλίας (Εξωτερικός Συνεργάτης - Ιδιωτικός Τομέας)
Βασσάλος Παρασκευάς
Διδάσκων (Επίκουρος Καθηγητής - ΟΠΑ - Τμήμα Πληροφορικής)
Γεωργιάδου Σοφία
Βοηθός Διδασκαλίας (Εξωτερικός Συνεργάτης - Ιδιωτικός Τομέας)
Δημέλη Σοφια
Διδάσκων (Καθηγητής - ΟΠΑ - Τμήμα Πληροφορικής)
Δημητρακόπουλος Ιωάννης
Διδάσκων, Διοικητική Υποστήριξη (Εξωτερικός Συνεργάτης - Ιδιωτικός Τομέας)
Δονάτος Γεώργιος
Διδάσκων, Μέλος Ε.Δ.Ε. (Ομότιμος Καθηγητής - ΕΚΠΑ - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)
Δότσης Γεώργιος
Διδάσκων, Μέλος Ε.Δ.Ε. (Επίκουρος Καθηγητής - ΕΚΠΑ - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)
Εμμανουήλ Ιωάννης
Διδάσκων, Μέλος Ε.Δ.Ε., Διευθυντής Σπουδών (Καθηγητής - ΕΚΠΑ - Τμήμα Μαθηματικών)
Καινούργιος Δημήτριος
Διδάσκων, Μέλος Ε.Δ.Ε. (Αναπληρωτής Καθηγητής - ΕΚΠΑ - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)
Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος
Διδάσκων (Εξωτερικός Συνεργάτης - Ιδιωτικός Τομέας)
Λαυρέντζος Αναστάσιος
Διδάσκων, Σύμβουλος Προγράμματος (Εξωτερικός Συνεργάτης - Ιδιωτικός Τομέας)
Λιανός Θεόδωρος
Διδάσκων (Ομότιμος Καθηγητής - ΟΠΑ)
Μαγείρου Ευάγγελος
Διδάσκων (Ομότιμος Καθηγητής - ΟΠΑ - Τμήμα Πληροφορικής)
Μηλιώτης Παναγιώτης
Διδάσκων (Εξωτερικός Συνεργάτης - ΟΠΑ - Τμήμα Διοίκησης Επιστήμης και Τεχνολογίας)
Μπουρίτας Θεόδωρος
Διδάσκων (Εξωτερικός Συνεργάτης - Ιδιωτικός Τομέας)
Μπουρνέτας Απόστολος
Διδάσκων, Μέλος Ε.Δ.Ε. (Καθηγητής - ΕΚΠΑ - Τμήμα Μαθηματικών)
Οικονόμου Μαρία
Διδάσκων (Εξωτερικός Συνεργάτης - Ιδιωτικός Τομέας)
Οικονόμου Αντώνιος
Διδάσκων, Μέλος Ε.Δ.Ε. (Αναπληρωτής Καθηγητής - ΕΚΠΑ - Τμήμα Μαθηματικών)
Παπαδάκης Εμμανουήλ
Διδάσκων (Εξωτερικός Συνεργάτης - Ιδιωτικός Τομέας)
Παπαιωάννου Σωτήρης
Βοηθός Διδασκαλίας (Εξωτερικός Συνεργάτης - ΟΠΑ)


Πουφινάς Θωμάς
Διδάσκων (Λέκτορας - ΔΠΘ - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)
Σπηλιώτη Στυλιανή
Διδάσκων (Επίκουρος Καθηγητής - ΟΠΑ - Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων)
Τρέβεζας Σάμης
Διδάσκων (Λέκτορας - ΕΚΠΑ - Τμήμα Μαθηματικών)