Καθηγητές του Προγράμματος - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής
καθηγητες του προγραμματος

Οι διδάσκοντες των μαθημάτων του Προγράμματος είναι είτε μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων, είτε εξειδικευμένα στελέχη
επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Βαγγελάτου Ευτυχία
Διδάσκων (Επίκουρος Καθηγητής - ΕΚΠΑ - Τμήμα Μαθηματικών)
Βασιλάκης Δημήτριος
Διδάσκων (Εξωτερικός Συνεργάτης - Ιδιωτικός Τομέας)


Βασιλείου Ευάγγελος
Βοηθός Διδασκαλίας (Εξωτερικός Συνεργάτης - Ιδιωτικός Τομέας)
Βασσάλος Παρασκευάς
Διδάσκων (Επίκουρος Καθηγητής - ΟΠΑ - Τμήμα Πληροφορικής)
Γεωργιάδου Σοφία
Βοηθός Διδασκαλίας (Εξωτερικός Συνεργάτης - Ιδιωτικός Τομέας)
Δημέλη Σοφια
Διδάσκων (Καθηγητής - ΟΠΑ - Τμήμα Πληροφορικής)
Δημητρακόπουλος Ιωάννης
Διδάσκων, Διοικητική Υποστήριξη (Εξωτερικός Συνεργάτης - Ιδιωτικός Τομέας)
Δονάτος Γεώργιος
Διδάσκων, Μέλος Ε.Δ.Ε. (Ομότιμος Καθηγητής - ΕΚΠΑ - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)
Δότσης Γεώργιος
Διδάσκων, Μέλος Ε.Δ.Ε. (Επίκουρος Καθηγητής - ΕΚΠΑ - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)
Εμμανουήλ Ιωάννης
Διδάσκων, Μέλος Ε.Δ.Ε., Διευθυντής Σπουδών (Καθηγητής - ΕΚΠΑ - Τμήμα Μαθηματικών)
Καινούργιος Δημήτριος
Διδάσκων, Μέλος Ε.Δ.Ε. (Αναπληρωτής Καθηγητής - ΕΚΠΑ - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)
Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος
Διδάσκων (Εξωτερικός Συνεργάτης - Ιδιωτικός Τομέας)
Λαυρέντζος Αναστάσιος
Διδάσκων, Σύμβουλος Προγράμματος (Εξωτερικός Συνεργάτης - Ιδιωτικός Τομέας)
Λιανός Θεόδωρος
Διδάσκων (Ομότιμος Καθηγητής - ΟΠΑ)
Μαγείρου Ευάγγελος
Διδάσκων (Ομότιμος Καθηγητής - ΟΠΑ - Τμήμα Πληροφορικής)
Μηλιώτης Παναγιώτης
Διδάσκων (Εξωτερικός Συνεργάτης - ΟΠΑ - Τμήμα Διοίκησης Επιστήμης και Τεχνολογίας)
Μπουρίτας Θεόδωρος
Διδάσκων (Εξωτερικός Συνεργάτης - Ιδιωτικός Τομέας)
Μπουρνέτας Απόστολος
Διδάσκων, Μέλος Ε.Δ.Ε. (Καθηγητής - ΕΚΠΑ - Τμήμα Μαθηματικών)
Οικονόμου Μαρία
Διδάσκων (Εξωτερικός Συνεργάτης - Ιδιωτικός Τομέας)
Οικονόμου Αντώνιος
Διδάσκων, Μέλος Ε.Δ.Ε. (Αναπληρωτής Καθηγητής - ΕΚΠΑ - Τμήμα Μαθηματικών)
Παπαδάκης Εμμανουήλ
Διδάσκων (Εξωτερικός Συνεργάτης - Ιδιωτικός Τομέας)
Παπαιωάννου Σωτήρης
Βοηθός Διδασκαλίας (Εξωτερικός Συνεργάτης - ΟΠΑ)


Πουφινάς Θωμάς
Διδάσκων (Λέκτορας - ΔΠΘ - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)
Σπηλιώτη Στυλιανή
Διδάσκων (Επίκουρος Καθηγητής - ΟΠΑ - Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων)
Τρέβεζας Σάμης
Διδάσκων (Λέκτορας - ΕΚΠΑ - Τμήμα Μαθηματικών)