Φιλοσοφία Προγράμματος - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

Φιλοσοφία Προγράμματος

Στόχοι, επαγγελματική διάσταση

Το Πρόγραμμα προετοιμάζει φοιτητές για μία σταδιοδρομία σε θέσεις όπου θα είναι σημαντική η χρήση μαθηματικών, ποσοτικών τεχνικών, συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής ανάλυσης δεδομένων, μικρής ή μεγάλης κλίμακας. Ταυτόχρονα επιδιώκεται η εξοικείωση με λιγότερο ποσοτικές πλευρές που είναι σημαντικές στην καθημερινότητα (όπως η Λογιστική, ή Θεσμοί της Αγοράς). Φιλοδοξία του προγράμματος είναι να είναι χρήσιμο ακόμα και σε αποφοίτους που θα απασχοληθούν σε καθαρά παραδοσιακούς κλάδους. Φυσικά η φιλοσοφία αυτή δεν αποκλείει απόφοιτους από ακαδημαϊκές σταδιοδρομίες, όπως ακριβώς ένα ΜΒΑ δεν αποκλείει ένα μετέπειτα διδακτορικό στα Οικονομικά. Βέβαια, κάποιος που επιθυμεί να εμβαθύνει λόγου χάριν στην Μαθηματική Χρηματοοικονομική, θα πρέπει να κάνει σπουδές πιο κοντά στα Μαθηματικά από ό,τι στο Πρόγραμμα αυτό. Επιδιώκουμε να ενισχύσουμε την επαγγελματική δικτύωση των φοιτητών δίνοντάς τους την ευκαιρία να συνεργαστούν σε εργασίες και σεμινάρια. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των σπουδών είναι το Θερινό Σχολείο, όπου για μία εβδομάδα οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα σε «resort», εκτός Αθηνών φέρνοντάς τους σε άμεση επαφή με τους διδάσκοντες και του συμφοιτητές τους. Επιπλέον, προς το τέλος των σπουδών γίνεται σεμινάριο Επαγγελματικών Δεξιοτήτων. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνονται στα δίδακτρα.

Ποιοι μπορούν να παρακολουθήσουν;

Σύμφωνα με τον κανονισμό του το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν:"Απόφοιτοι Τμημάτων Μαθηματικών, Πολυτεχνικών ή Οικονομικών Σχολών, Τμημάτων Στατιστικής, Πληροφορικής καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων, εφόσον ικανοποιούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων". Στην ουσία λοιπόν αρκεί να υπάρχει η έφεση σε ποσοτικές αναλύσεις και ταυτόχρονα η διάθεση να δεί κανείς απτά αποτελέσματα των αποφάσεών του. Η σε βάθος κατανόηση των μαθηματικών του πρώτου και δεύτερου έτους πανεπιστημίου, σε γενικές γραμμές, είναι επαρκής σε συνδυασμό με τη διάθεση να δεί κανείς νέα πράγματα: Δηλαδή Λογισμός, Γραμμική Άλγεβρα, Βελτιστοποίηση με την μέθοδο Lagrange, Πιθανότητες – όχι απλή χρήση Στατιστικών μεθόδων - αρκούν εφόσον συνοδεύονται με «κάποιες» αποδείξεις. Αξίζει να σημειωθεί πως η έλλειψη ισχυρού μαθηματικού υπόβαθρου δεν αποτελεί τροχοπέδη αφού πολλοί απόφοιτοι οικονομικών τμημάτων βρίσκονται μεταξύ των διακριθέντων.

Ρυθμός του Προγράμματος

Σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών, τα μαθήματα του προγράμματος διεξάγονται σε 6 Διδακτικές Περιόδους (ΔΠ), διάρκειας 6 ή 7 διδακτικών εβδομάδων και ακολουθούν εξετάσεις. Με 5 μαθήματα την περίοδο έχουμε 30 μαθήματα περιόδων που ισοδυναμούν με 15 εξαμηνιαία μαθήματα. Είναι σαφές λοιπόν ότι το πρόγραμμα σπουδών είναι «μέτρια» απαιτητικό τόσο σε ρυθμό όσο και σε φόρτο εργασίας (κατ' οίκον εργασίες, εξετάσεις ανά 7 εβδομάδες). Αυτό γίνεται σκόπιμα, ακολουθώντας την παράδοση των Αγγλοσαξονικών μεταπτυχιακών επαγγελματικών προγραμμάτων (Διοίκησης αλλά και Δικαίου, ακόμα και Ιατρικής), όπου οι σπουδές θεωρούνται επιπλέον της παροχής γνώσεων και ως μία εισαγωγή στις απαιτήσεις μίας σταδιοδρομίας.Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί απόφοιτοι να αισθάνονται "έτοιμοι" και να ανταποκρίνονται με άνεση στις δυσκολίες και τις υψηλές απαιτήσεις του επαγγελματικού στίβου.