Σύμβουλοι του Προγράμματος - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

Σύμβουλοι του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα προσκαλεί διακεκριμένα διοικητικά στελέχη να είναι Σύμβουλοι του Προγράμματος. Οι Σύμβουλοι καλούνται να αξιολογήσουν το πρόγραμμα σπουδών, την πραγματοποίσή του, τον βαθμό ανταπόκρισής του στις ανάγκες της οικονομίας. Επίσης προτείνουν πρωτοβουλίες που θα μπορούσε να αναλάβει το πρόγραμμα.

Σύμβουλοι του προγράμματος, κατά σειρά απόδοχής της πρόσκλησης, είναι οι εξής:

- Αναστάσιος Λαυρέντζος

Ο κ. Λαυρέντζος είναι Φυσικός και Αριστούχος απόφοιτος του προγράμματος. Έχει διακριθεί στον χώρο της διαχείρισης κινδύνου όπου κατείχε σημαντικές θέσεις στον τραπεζικό τομέα. Ο κ. Λαυρέντζος διδάσκει στο πρόγραμμα

- Αλέξανδρος Αντωνόπουλος

Ο κ. Αντωνόπουλος είναι μαθηματικός με μεταπτυχιακές σπουδές στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και την Επιχειρησιακή Έρευνα. Έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος στον τραπεζικό χώρο. Ειδικότερα, διετέλεσε Πρόεδρος ΔΣ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Bank.

- Ευγενία Μαυρομμάτη

Η κα. Μαυρομμάτη είναι μαθηματικός με μεταπτυχιακό στην Επιχ. Έρευνα. Είναι Δ/ντρια Treasury Operations, EFG. Έχει διδάξει Επιχειρησιακή Έρευνα στο Πρόγραμμα.