Είπαν για το ΜΑΠ: Κώστας Καργάκος, Απόφοιτος ΜΑΠ - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

Είπαν για το ΜΑΠ: Κώστας Καργάκος, Απόφοιτος ΜΑΠ

"Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής μου έδωσε τη δυνατότητα να εμβαθύνω σε πλήθος χρήσιμων γνωστικών πεδίων, σχετιζόμενων με τα Μαθηματικά, τις Ποσοτικές Επιστήμες, την Οικονομία και τη Διοίκηση. Το υψηλό επίπεδο του προγράμματος σπουδών διασφαλίζεται τόσο από την προσεκτική επιλογή διδασκόντων και συμμετεχόντων, όσο και από τη δυνατότητα παρακολούθησης σεμιναρίων από επισκέπτες καθηγητές-διδάσκοντες σε αντίστοιχα προγράμματα κορυφαίων πανεπιστημίων του εξωτερικού. Οι γνώσεις που απέκτησα στη διάρκεια της φοίτησής μου στο πρόγραμμα, αποδείχθηκαν καθοριστικές για τη μετέπειτα πορεία και εξέλιξή μου, καθώς με βοήθησαν να συνεχίσω τις σπουδές μου σε κορυφαίο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού και μετέπειτα να εργαστώ σε μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα."