Απόφοιτοι του Μ.Α.Π. - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

Απόφοιτοι του Μ.Α.Π.

Η Βασιλική Κωστάμη, απόφοιτος του ΜΑΠ, πτυχιούχος του Μαθηματικού, PhD από το University of Southern California ανέλαβε υπηρεσία ως Επίκουρη Καθηγήτρια στο London Business School (Assistant Professor of Management Science and Operations)

Το London Business School είναι 1ο στην κατάταξη των Business Schools που καταρτίζουν οι Financial Times

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ

Σημειώνουμε ότι ο απόφοιτος Κώστας Καρδαράς είναι Assistant Professor, Department of Mathematics and Statistics, Boston University

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ

και δραστηριοποιείται στο αντίστοιχο με το ΜΑΠ πρόγραμμα σε Mathematical Finance του Πανεπιστημίου της Βοστώνης

Το Boston University είναι 59o στον κατάλογο των 200 καλύτερων Πανεπιστημίων σύμφωνα με τον κατάλογο του Times Higher Education - 2010

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ