Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας 2ης Διδακτικής Περιόδου 2016-17

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας της 2ης Διδακτικής Περιόδου 2016-17 έχει ως εξής:

Δευτέρα 6-9μ.μ. Προχωρημένη Λόγιστική, Σ. Σπηλιώτη, Κτ. Μετ. Σπουδών, ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 7ος όροφος, Αιθ. 710. Έναρξη 28/11.

Τρίτη  6-9μ.μ. Οικονομική και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ, Ε. Παπαδάκης, Τμήμα Μαθηματικών, 1ος όροφος, Αίθουσα Α11. Έναρξη 29/11.

Τετάρτη 6-9μ.μ. Ανάλυση - Πιθανότητες, Ι. Εμμανουήλ, Τμήμα Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Α31. Έναρξη 30/11.

Πέμπτη 6-9μ.μ. Διοικητική Χρηματοοικονομική, Δ. Καινούργιος, Κτ. Μετ. Σπουδών ΕΚΠΑ, Ευρυπίδου 14, 3ος όροφος. Έναρξη 1/12

Παρασκευή 6-9μ.μ. Επιχ. Έρευνα - Στοχαστικά Υποδείγματα, Σ. Τρέβεζας, Τμήμα Μαθηματικών, 1ος όροφος, Αίθουσα Α11.Έναρξη 2/12