Θέση Junior SEM Analyst για απόφοιτους του προγράμματος

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει διαθέσιμη Θέση Junior SEM Analyst για απόφοιτους του προγράμματος με καλό μαθηματικό/αναλυτικό/οικονομικό υπόβαθρο στην εταιρεία της αποφοίτου του προγράμματος κας Κλεοπάτρα Ψιλογιαννοπούλου - Ταγκάλου.

Πιο αναλυτικά, ο ρόλος του/της SEM Analyst είναι η αύξηση των ποιοτικών επισκέψεων στις ιστοσελίδες μας, μέσα από πλατφόρμες αναζήτησης και οι κυρίες αρμοδιότητες του/της περιλαμβάνουν:

    σχεδιασμό και πραγματοποίηση καμπανιών στην πλατφόρμα του AdWords
    συνεχή παρακολούθηση και βελτιστοποίηση των καμπανιών
    ανάλυση πολλών παραμέτρων που μεταξύ άλλων, μπορούν να περιλαμβάνουν CTR, CPC, impressions, clicks, convertions, ROI, quality score
    συνεργασία με την προϊοντική ομάδα για την προώθηση των σωστών επίκαιρων προσφορών
    συνεργασία με την σχεδιαστική ομάδα για την προετοιμασία εικαστικών που θα χρησιμοποιούνται στις καμπάνιες

Απαραίτητα χαρακτηριστικά του/της υποψηφίου:

    άριστη αναλυτική σκέψη και αντίληψη
    ικανότητα και εμπειρία προετοιμασίας ολοκληρωμένων αναλύσεων, με συγκεκριμένα ευρήματα και προτάσεις
    άριστη χρήση MS Excel, MS Powerpoint
    πτυχίο ανωτάτης εκπαίδευσης με μαθήματα αναλυτικού χαρακτήρα (μαθηματικό, στατιστική, οικονομικά κλπ)

Επιθυμητά χαρακτηριστικά του/της υποψηφίου :

    γνώση / εμπειρία της πλατφόρμας AdWords
    γνώση VBA.
 
Όποιος-α ενδιαφέρεται παρακαλώ ας επικοινωνήσει με την απόφοιτο του Προγράμματος κα. Κλεοπάτρα Ψιλογιαννοπούλου - Ταγκάλου στο email kp@zatrix.com.
 
 
Από τη Γραμματεία