Ο J. Simons ήταν ο υψηλότερα αμειβόμενος hedge fund manager το 2016

Ο πολύ γνωστός μαθηματικός James Simons ιδρυτής του hedge fund Renaissance Technologies

https://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance_Technologies

ήταν ο υψηλότερα αμοιβόμενος διαχειριστής hedge fund για το 2016, σύμφωνα με την σχετική έκθεση του Institutional Investor's Alpha. 

http://www.institutionalinvestorsalpha.com/Article/3716778/The-2017-Rich-List-of-the-Worlds-Top-Earning-Hedge-Fund-Managers.html

Ο J. Simons έχει μεγάλη συνεισφορά στην   γεωμετρία   και η θεωρία Chern Simons  είναι πολύ σημαντική στην σύγχρονη φυσική

https://en.wikipedia.org/wiki/James_Harris_Simons

Χρηματοδοτεί πολλά ινστιτούτα που ενισχύουν δραστηριότητες στα Μαθηματικά, την Επιστήμη των Υπολογιστών και την Φυσική.