ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 4ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-17

Tο Πρόγραμμα εξετάσεων της 4ης Διδακτικής Περιόδου για το ακαδ. έτος 2016-17 έχει ως εξής:

Παρασκευή 2/6 6.00μ.μ. - 9.00μ.μ. Πληροφοριακά Συστήματα, Π. Βασσάλος, Κτ. Μετ. Σπ. ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 6ος όροφος, Αίθουσα 609.

Τρίτη 6/6 6.00μ.μ. - 9.00μ.μ. Ειδικά Θέματα Στοχαστικών Ανελίξεων, Ι. Εμμανουήλ, Τμ. Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Γ32.

Τετάρτη 7/6 6.00μ.μ. - 9.00μ.μ. Αναλογιστικά Μαθηματικά - Θεωρία Κινδύνου, Κ.Κυριακόπουλος, Τμ. Μαθηματικών, 1ος όροφος, Αίθουσα Γ32. (Έναρξη 5/4) .

Πέμπτη 8/6, 6.00μ.μ. - 9.00μ.μ. Σύγχρονη Θεσμική Επένδυση, Γ. Δότσης, Κτ. Μετ. Σπουδών ΕΚΠΑ, Ευρυπίδου 14, 3ος όροφος.

Παρασκευή 9/6 6.00μ.μ. - 9.00μ.μ., Προβλέψεις, Σ. Δημέλη, Κτ. Μετ. Σπ. ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 7ος όροφος, Αίθουσα 701.