ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 5ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-17

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας της 5ης Διδακτικής Περιόδου έχει ως εξής:

Σεμινάριο Ασφαλιστικής Πολιτικής, Θ. Πουφινάς, Τμήμα Μαθηματικών, 1ος όροφος, Αίθουσα Α11, 6-9μ.μ.:

Πέμπτη 15/6, Πέμπτη 22/6, Παρασκευή 23/6, Πέμπτη 29/6, Πέμπτη 6/7, Παρασκευή 7/7

Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής ΙΙ, Ι. Δημητρακόπουλος, Κτ. Μετμ Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, Σε παρένθεση οι αίθουσες, 6-9μ.μ.: Δευτέρα 12/6 (710), Τετάρτη 14/6(710), Δευτέρα 19/6 (608), Τετάρτη 21/6 (710), Δευτέρα 26/6 (607), Τετάρτη 28/6 (708)

Πληροφοριακά Συστήματα Συναλλαγών, Δ. Βασιλάκης, Κτ. Μετ. Σπουδών ΕΚΠΑ, Ευρυπίδου 14, 3ος όροφος, 6-9μ.μ.:
Τρίτη 13/6, Τρίτη 20/6, Τρίτη 27/6

Πληροφοριακά Συστήματα Συναλλαγών (Εργαστήριο), Θ. Μπουρίτας, Τμήμα Μαθηματικών, 1ος οροφος Α11 6-9μ.μ.:

Δευτέρα 3/7, Τρίτη 4/7 και Τετάρτη 5/7.