Είπαν για το ΜΑΠ - Γιάννης Γκίνης - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

Είπαν για το ΜΑΠ - Γιάννης Γκίνης

"Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής ήταν το ιδανικό ξεκίνημα για την μετέπειτα επαγγελματική μου σταδιοδρομία στον Τραπεζικό κλάδο και τη Ναυτιλία, σε τομείς  Διαχείρισης Κινδύνων, Χρηματοοικονομικής Μηχανικής, Διαπραγμάτευσης Παραγώγων & Χρηματοοικονομικών Προϊόντων, Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων και Ναυτιλιακής Χρηματοδότησης. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα μεταπτυχιακά παγκοσμίως στον τομέα της μαθηματικής Χρηματοοικονομικής με πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει σε βάθος σύγχρονα θέματα χρηματοοικονομικής, καθαρών και εφαρμοσμένων μαθηματικών, στατιστικής, επιχειρησιακής έρευνας και πληροφορικής, δίνοντας το υπόβαθρο στους αποφοίτους για μια επιτυχή σταδιοδρομία σε τράπεζες  και επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό."