ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-18

Η 1η Διδακτική Περίοδος του Προγράμματος θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017.

Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι τα εξής:

Κοινά Μαθήματα

1. Εισαγωγή στην Ποσοτική Ανάλυση Παραγώγων Συμβολαίων
2. Επιχ. Έρευνα - Μαθηματικός Προγραμματισμός
3. Οικονομική και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι

Μαθήματα για απόφοιτους Πολυτεχνικών Σχολών και Τμημάτων Θετικών Επιστημών:

1. Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική και τα Οικονομικά Μαθηματικά

2. Λογιστική

Μαθήματα για απόφοιτους Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης:

1. Επισκόπηση Μαθηματικών

2. Επισκόπηση Πιθανοτήτων και Στατιστικής

Οι φοιτητές πλήρους παρακολούθησης επιλέγουν υποχρεωτικά και τα 5 μαθήματα, ενώ οι φοιτητές μερικής παρακολούθησης επιλέγουν τουλάχιστον 2  μαθήματα.
 

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας έχει ως εξής:

Δευτέρα 6-9μ.μ. Λoγιστική, Τμήμα Μαθηματικών, 1ος όροφος, Αίθουσα Α11, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου. Έναρξη 2/10

Δευτέρα 6-9μ.μ. Επισκόπηση Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών, 1ος όροφος, Αίθουσα Α12, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου. Έναρξη 2/10

Τρίτη  6-9μ.μ. Επιχ. Έρευνα - Μαθηματικός Προγραμματισμός, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 7ος όροφος, Αίθουσα 710. Έναρξη 3/10

Τετάρτη 6-9μ.μ. Επισκόπηση Πιθανοτήτων και Στατιστικής, Τμήμα Μαθηματικών, 1ος όροφος, Αίθουσα Α11, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου. Έναρξη 4/10

Τετάρτη 6-9μ.μ. Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική και τα Οικονομικά Μαθηματικά, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 7ος όροφος, Αίθουσα 710. Έναρξη 11/10

Πέμπτη 6-9μ.μ. Εισαγωγή στην Ποσοτική Ανάλυση Παραγώγων Συμβολαίων, Τμήμα Μαθηματικών, 1ος όροφος, Αίθουσα Α11, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου. Έναρξη 12/10

Παρασκευή 6-9μ.μ. Οικονομική και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, Τμήμα Μαθηματικών, 1ος όροφος, Αίθουσα Α11. Έναρξη 6/10