Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup Mario Centeno και τα Μαθηματικά στην Οικονομία και την Διοίκηση - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup Mario Centeno και τα Μαθηματικά στην Οικονομία και την Διοίκηση

Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup Mario Centeno (το πλήρες όνομα: MÁRIO JOSÉ GOMES DE FREITAS CENTENO) είναι Καθηγητής Οικονομικών και Διοίκησης στο Ινστιτούτο Οικονομικών και Διοίκησης του Πολυτεχνείου της Λισαβώνας (συγκεκριμένα στο ISEG Instituto Superior de Economia e Gestaο, Universidade Tecnica de Lisboa).

https://aquila1.iseg.ulisboa.pt/aquila/homepage/mcenteno

 Έχει ΜΔΕ στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στην Διοίκηση, Διδακτορικό στα Οικονομικά, και πολλές δημοσιεύσεις εφαρμοσμένων μαθηματικών στα οικονομικά της εργασίας βλέπε

https://aquila1.iseg.ulisboa.pt/aquila/homepage/mcenteno/publicacoes

καθώς και μία εργασία σε Επιχειρησιακή Έρευνα

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030505489700097X