ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 3ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-18 - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 3ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-18

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της 3ης Διδακτικής Περιόδου για το ακαδ. έτος 2017-18 έχει ως εξής:

Δευτέρα 6.00-9.00 μ.μ. Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής, Εφοδιαστικής και Υπηρεσιών Ι, Α. Μπουρνέτας, Τμ. Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα A31. Έναρξη 5/2/2017 

Τρίτη 6.00-9.00μ.μ., Στοχαστικές Ανελίξεις, Ι. Εμμανουήλ, Τμ. Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Α31. Έναρξη 6/2/2017

Τετάρτη 6.00-9.00 μ.μ., Μαθηματική Ανάλυση Δικαιωμάτων, Θ. Πουφινάς, Τμ. Μαθηματικών, 1ος όροφος, Αίθουσα Α11. Έναρξη 7/2/2017.

Πέμπτη 6.00-9.00 μ.μ. Αναλογιστικά Μαθηματικά - Ασφάλειες Ζωής, Δ. Χελιώτης, Τμ. Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Α31. Έναρξη 8/2/2017

Παρασκευή 5.30-8.30μ.μ. Οικονομετρία, Γ. Δονάτος, Κτ. Μετ. Σπουδών ΕΚΠΑ, Ευρυπίδου 14, 3ος όροφος. Έναρξη 9/2/2017