ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ_2017-18_updated - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ_2017-18_updated

Το Πρόγραμμα Εξετάσεων της 3ης Διδακτικής Περιόδου για το ακαδ. έτος 2017-18 έχει ως εξής:

Δευτέρα 26/3, 6.00-9.00 μ.μ. Μαθηματική Ανάλυση Δικαιωμάτων, Θ. Πουφινάς, Τμ. Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Γ32.

Τρίτη 27/3, 6.00-9.00μ.μ., Στοχαστικές Ανελίξεις, Ι. Εμμανουήλ, Τμ. Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Γ32.

Τετάρτη 28/3, 6.00-9.00 μ.μ., Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής, Εφοδιαστικής και Υπηρεσιών Ι, Α. Μπουρνέτας, Τμ. Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Γ32.

Πέμπτη 29/3, 6.00-9.00 μ.μ. Αναλογιστικά Μαθηματικά - Ασφάλειες Ζωής, Δ. Χελιώτης, Τμ. Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Γ32.

Παρασκευή 30/3, 4.00-8.45μ.μ. Οικονομετρία, Γ. Δονάτος, Κτ. Μετ. Σπουδών ΕΚΠΑ, Ευρυπίδου 14, 4ος όροφος, Εργαστήριο (σύμφωνα με τη κατανομή σας στα δύο Group)). 

 

Η εξέταση της Οικονομετρίας θα πραγματοποιηθεί σε δύο γκρούπ για λόγους χωρητικότητας, ως εξής:

Γκρουπ Α: 4.15-6.15μ.μ.

Γκρουπ B: 6.30-8.30μ.μ.