ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 3ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-19 - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 3ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-19

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της 3ης Διδακτικής Περιόδου για το ακαδ. έτος 2018-19 έχει ως εξής:

Δευτέρα 6.00-9.00 μ.μ. Επιχειρησιακή Έρευνα- Στοχαστικά Υποδειγματα, Σ. Τρέβεζας, Τμ. Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα A31. Έναρξη 11/2/2017 

Τρίτη 6.00-9.00μ.μ., Στοχαστικές Ανελίξεις, Ι. Εμμανουήλ, Τμ. Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Α31. Έναρξη 12/2/2017

Τετάρτη 6.00-9.00 μ.μ.,Αναλογιστικά Μαθηματικά - Ασφάλειες Ζωής, Δ. Χελιώτης, Τμ. Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Α31. Έναρξη 13/2/2017 

Πέμπτη 6.00-9.00 μ.μ. Μαθηματική Ανάλυση Δικαιωμάτων, Θ. Πουφινάς, Τμ. Μαθηματικών, 1ος όροφος, Αίθουσα Α11. Έναρξη 14/2/2017. 

Παρασκευή 6.00-9.00μ.μ. Οικονομετρία, Σ. Δημελη, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 7ος όροφος, Αίθουσα 710. Έναρξη 15/2/2017