ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Λόγω κατάληψης στο Τμήμα Μαθηματικών, η εξέταση του μαθήματος Επισκόπηση Πιθανοτήτων και Στατιστικής του κου Τρέβεζα δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα και μεταφέρεται για την Τετάρτη 4/12, 18.00-21.00 μαζί με την επαναληπτική
των Στοχαστικών υποδειγμάτων στην Αίθουσα Α31, 3ος όροφος, Τμήμα Μαθηματικών.