ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019_ 4ο ΜΕΡΟΣ - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019_ 4ο ΜΕΡΟΣ

Το τέταρτο μέρος των επαναληπτικών εξετάσεων έχει ως εξής:  

Δευτέρα 16/12, 6-9μ.μ. Αναλογιστικα Μαθηματικά - Ασφάλειες Ζωης , Δ. Χελιωτης, Τμήμα Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Α31.

Πέμπτη 19/12, 6-9μ.μ. Αναλογιστικα Μαθηματικά - Θεωρία Κινδύνου , Δ. Χελιωτης, Τμήμα Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Α31.

Δευτέρα 23/12, 6-9μ.μ. Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής ΙΙ, Γ. Δημητρακόπουλος, Τμήμα Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Α31.