ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΕΛΕΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΕΛΕΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ Κ.Υ.Α.

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ &

 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (σύνδεσμος),

Η ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ

ΣΕΙΡΩΝ 2016-17  ΚΑΙ 2017-18

 ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΟΥ ΗΤΑΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ

 ΓΙΑ THN ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020,

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ.

ΑΘΗΝΑ, 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ