ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Μερικά απλά, ποσοτικά άρθρα σχετικά με την εξάπλωση του κορονοϊού

1. Wikipedia, εισαγωγή στα υποδείγματα εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών

https://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_modelling_of_infectious_disease

2. Τρία θεμελιώδη υποδείγματα της επιδημιολογίας: Three Basic Epidemiological Models, υπό lIerbert H. Liethcote

http://www.mtholyoke.edu/~ahoyerle/math333/ThreeBasicModels.pdf

3. Από τα πρώτα ειδικά μαθηματικά υποδείγματα για την εξάπλωση του ιού, κατάστρωση διαφορικών εξισώσεων με βάση το reservoir people γενικό υπόδειγμα

https://idpjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40249-020-00640-3

4. Λεπτομερής περιγραφή της εξάπλωσης, στοιχείων θνησιμότητας ανά κατηγορία κρουσμάτων (κατά ηλικία, κατάσταση υγείας κλπ). του ιού (Πανεπιστήμιο Οξφόρδης) χωρίς μαθηματικό υπόδειγμα

https://ourworldindata.org/coronavirus

5. Ένα πιό εξειδικευμένο άρθρο για τα μη πιθανοτικά υποδείγματα επιδημιολογίας και την εφαρμογή των

https://www.researchgate.net/publication/308508867_Deterministic_Models_in_Epidemiology_from_Modeling_to_Implementation