ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 3ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 3ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διαδακσαλίας για την 3η Διδακτική Περίοδο έχει ως εξής:

Δευτέρα 6.00-9.00 μ.μ., Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας, Γ. Δημητρακόπουλος, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 29, 2ος όροφος. Έναρξη 9/5. Μάθημα Επιλογής

Δευτέρα 6.00-9.00 μ.μ.,  Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων, Κ. Κυριακόπουλος, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 29, 4ος όροφος. Έναρξη 9/5. Μάθημα Επιλογής

Τρίτη 6.00-9.00 μ.μ.,  Στοχαστικά Μοντέλα, Σ. Τρέβεζας, Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ, 3ος όροφος, Αίθουσα Γ32. Έναρξη 3/5. Μάθημα Επιλογής

Τετάρτη 6.00-9.00 μ.μ., Μαθηματικά και Υπολογιστική Χρηματοοικονομική, Θ. Πουφινάς, Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ, Αίθουσα Γ32. Έναρξη 4/5. Υποχρεωτικό Μάθημα.  

Πέμπτη 6.00-9.00 μ.μ., Μηχανική Μάθηση και Τεχνητή νοημοσύνη στην οικονομία και την επιχειρηματικότητα, Δ. Παναγόπουλος, Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ, 3ος όροφος, Αίθουσα Γ32. Υποχρεωτικό Μάθημα. Έναρξη 12/5.

Παρασκευή 6.00-9.00 μ.μ., Χρηματοοικονομική Τεχνολογία και Mπλοκ Aλυσίδας, Δ. Κουτσουπάκης,  Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 29, 1ος όροφος. Έναρξη 6/5. Μάθημα Επιλογής

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤHN ΕΒΔΟΜΑΔA  12-13/5

Πέμπτη 12/5 και Παρασκευή 13/5 6.00-9.00 μ.μ.,  Μηχανική Μάθηση και Τεχνητή νοημοσύνη στην οικονομία και την επιχειρηματικότητα, Δ. Παναγόπουλος, Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ, 3ος όροφος, Αίθουσα Γ32. Υποχρεωτικό Μάθημα.